BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Zamówienia publiczne znajdują się pod przyciskiem:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” - 4 zadania -DAiO.331.2.2020-ZP/2/30U/MOPS/2020

„Świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza” ZP/11/68U/MOPS/2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ZP/8/57U/MOPS/2019

„Świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza” ZP/6/51U/MOPS/2019

„Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza” ZP/ 5 / 50 U/MOPS/2019

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2019 ZP/4/41 U/MOPS/2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” -ZP/2/35U/MOPS/2019

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych: Zadanie 1 i Zadanie 2 - ZP/1/34U/MOPS/2019

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej" ZP/6/56U/MOPS/2018

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza ZP/4/52U/MOPS/2018

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Dąbrowa Górnicza ZP/3/46U/MOPS/2018

Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza ZP/2/45U/MOPS/2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” (7 zadań) ZP/1/39U/MOPS/2018

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej" ZP/ 9 / 61U /MOPS/2017

„Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza” ZP/ 8 / 59U /MOPS/2017

„Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Dąbrowa Górnicza” ZP/ 5 /53U /MOPS/2017

„Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza” ZP/4/52U/MOPS/2017

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej" ZP/ 5 / 63U/MOPS/2016