BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Wyniki naboru na stanowisko Referent w Dziale Realizacji Świadczeń - 16.08.2019 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko - Terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 14.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor w Zespole ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych - 14.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej - 09.08.2019 r

Rekrutacja na stanowisko - Terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - umowa na zastępstwo - 09.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Kierownik w Dziale Pomocy Środowiskowej - 09.08.2019 r

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ - REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego - 26.07.2019 r

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK DZIAŁU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ - PODINSPEKTOR W ZESPOLE DS. OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w Dziale Realizacji Świadczeń - 23.07.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - 11.07.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor w Zespole ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych - 05.07.2019 r

Wyniki naboru na stanowisko Kierownik Działu Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 27.06.2019

Wyniki naboru na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - 6 et. - 17.06.2019

Wyniki naboru na stanowisko Refernt w Dziale Realizacji Świadczeń - 2 etaty - 12.06.2019

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowo - Księgowym - 12.06.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik w Dziale Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 1 et -05.06.2019 r

Rekrutacja na stanowisko Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej - 2 etaty - 03.06.2019

Wyniki naboru na stanowisko Podinspektor w Dziale Aktywizacji Zawodowej i Komunkacji Społecznej - 29.05.2019

Wyniki rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej - 2 etaty - 29.05.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Referent w Dziale Realizacji Świadczeń - 2 et.- 21.05.2019 r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - 6 et.- 21.05.2019 r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowo - Księgowym - 21.05.2019 r

Wyniki naboru na stanowisko Kierownik Działu Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 02.05.2019 r.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor w Dziale Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 26.04.2019 r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej - 2 etaty - 25.04.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 11.04.2019 r

Wyniki naboru na stanowisko - Kierownik Działu Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 25.03.2019

Wyniki naboru na stanowisko Kierownik Działu Finansowo - Księgowego - 04.03.2019 r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 27.02.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Finansowo - Księgowego - 11.02.2019 r.

Wyniki naboru na stanowisko Kierownik Działu Finansowo - Księgowego - 01.02.2019 r

Wyniki naboru na stanowisko - Księgowy w Dziale Finansowo - Księgowym - 2 etaty - 30.01.2019 r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowo - Księgowym - 2 etaty - 10.01.2019 r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Finansowo - Księgowego - 08.01.2019 r

Wyniki naboru na stanowisko Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Pracownik socjalny w Dziale Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 13.12.2018 r

Wyniki rekrutacji na stanowisko Pracownik socjalny w Dziale Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 6.12.2018 r

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Kierownik Działu Finansowo - Księgowego - 30.11.2018 r

Wyniki naboru na stanowisko - Kierownik Działu Finansowo - Księgowego - 28.11.2018 r

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Dziale Administracji i Obsługi - 26.11.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego w Dziale Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej - 16.11.2018 r

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Dziale Realizacji Świadczeń - 2 etaty - 15.11.2018 r

Nabór na stanowisko Podinspektor w Dziale Administracji i Obsługi - 7.11.2018 r

Wyniki rekrutacji - Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej DKPiO.1110.39.2018

Załaczniki do ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownik DFK - Oświadczenia i RODO

Nabór na wolne stanowisko urzednicze - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego 31.10.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego 29.10.2018 r

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Dziale Finansowo - Księgowym - 25.10.2018 r

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Dziale Administracji i Obsługi - 24.10.2018 r.

Nabór na stanowisko - Podinspektor w Dziale Realizacji Świadczeń - 2 etaty - 22.10.2018 r

Wyniki rekrutacji na stanowisko - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Dziale Opieki na Dzieckiem i Rodziną - 12.10.2018 r

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Dziale Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów - 10.10.2018 r

Nabór na stanowisko - Podinspektor w Dziale Finansowo - Księgowym - 05.10.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko - Pracownik socjalny - 02.10.2018 r

Nabór na stanowisko - Podinspektor w Dziale Administracji i Obsługi - 02.10.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - PODINSPEKTOR W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wyniki naboru Specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowo-Księgowym 25.09.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w DODR -21.09.2018 r

Wyniki naboru Referent Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych 19.09.2018 r.

Ogłoszenie o rektuacji na stanowisko - Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 12.09.2018 r

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko - Terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 12.09.2018 r

Nabór na stanowisko - Podinspektor w Dziale Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów - 12.09.2018 r

Nabór na stanowisko - Podinspektor w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 12.09.2018 r.

Nabór na stanowisko - Specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowo - Księgowym - 06.09.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko - Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej - 2 etaty- 31.08.2018 r.

Nabór na stanowisko - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - 29.08.2018 r.

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Dziale Kadr, Płac i Organizacji - 22.08.2018 r.

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Zespole ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych - 21.08.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko - Terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 14.08.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko - Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 14.08.2018 r.

Wyniki naboru na stanowisko - Kierownik Działu Finansowo - Księgowego - 09.08.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor w Dziale Kadr, Płac i Organizacji - 31.07.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor w Zespole ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych - 31.07.2018 r.

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowczych - 26.07.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Kierownik Działu Finasowo - Księgowego - 19.07.2018 r.

Wyniki naboru na stanowisko - Kierownik w Dziale Finansowo - Księgowym - 18.07.2018 r.

Ogłoszenie o rekeutacji na stanowisko - Pracownik socjalny w Zepole ds. bezdomności - 16.07.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko - Młodszy asystent rodziny w Dziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - 16.07.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - 09.07.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Finansowo - Księgowego 04.07.2018 r.

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor Dział Realizacji Świadczeń - 29.06.2018 r.

Wyniki naboru na stanowisko - Referent Dział Realizacji Świadczeń - 29.06.2018 r.

Wyniki naboru Referent Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych 26.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Referent w Dziale Realizacji Świadczeń 14.06.2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor w Dziale Realizacji Świadczeń 14.06.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - PODINSPEKTOR W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Nabór 23.04.2018 podinspektor DFK

Wyniki naboru podinspektor DFK 19.04.2018

wyniki naboru Inspektor DKPiO 16.04.2018

Wynik naboru DŚRiW 12.04.2018