BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Dyrektor - Agata Róg

I Zastępca Dyrektora - Patrycja Kurzydło

II Zastępca Dyrektora - Jolanta Polit

Główny Księgowy - Halina Foltyńska

 

Sekretariat     Tel. wew. 300 lub 301
Dział Finansowo-Księgowy -  Elżbieta Czekała tel. wew. 347
Dział Administracji i Obsługi - Dorota Warcholińska- Kozieł tel. wew. 305
Dział Kadr, Płac i Organizacji - Magdalena Turska tel. wew. 388
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - Danuta Romańska tel. wew. 310
Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów - Edward Bober tel. wew. 320
Dział Realizacji Świadczeń - Katarzyna Czernecka tel. wew. 340
Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej wraz z Klubem Integracji Społecznej- ................................. tel. wew. 366
Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - Agnieszka Zaremba tel. wew. 350
Dział ds. Rehabilitacji Społecznej - Beata Nowicka tel. wew. 330
Dział Pomocy Środowiskowej - .............................. tel. wew. 360
ZPŚ nr 1 (wcześniej ul. M. Szulc 23) - Jolanta Machaj tel. wew. 260
ZPŚ nr 2 i 2a  (ul. Chemiczna 2, ul. Przedziałowa 1) -  Ewa Szczepara tel. wew. 275
ZPŚ nr 3 i 3a (ul. Obrońców Pokoju 7 oraz  ul.Skibińskiego 1, wcześniej ul. Sienkiewicza 14 i Al.Piłsudskiego 2)- Agnieszka Szczerba tel. wew. 316
ZPŚ nr 4 (ul. Skibińskiego 1, wcześniej ul. Adamieckiego 13) - Anna Seweryn tel. wew. 290
Zespół ds. Bezdomności - Ewelina Marcinkowska tel. wew. 390
Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych - Anna Wójcik  tel. wew. 280
Zespół Metodyczno- Konsultacyjny - Izabela Walotek tel. wew. 334


Ośrodek Interwencji Kryzysowej     Monika Jagodzińska - Dudek
ul. 3-go Maja 22
tel. (32) 262 86 31
571 332 380

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności    

Barbara Makola
tel. (32) 261 72 12
571 332 370

Schemat organizacyjny