BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Dyrektor - Agata Róg

I Zastępca Dyrektora - Patrycja Kurzydło

II Zastępca Dyrektora - Jolanta Polit

Główny Księgowy - Halina Foltyńska

 

Sekretariat  -  tel. wew. 300 lub 301
Dział Finansowo-Księgowy -  Elżbieta Czekała tel. wew. 347
Dział Administracji i Obsługi - Malwina Skóra tel. wew. 305
Dział Kadr, Płac i Organizacji - Magdalena Turska tel. wew. 388
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - Danuta Romańska tel. wew. 310
Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów - Edward Bober tel. wew. 320
Dział Realizacji Świadczeń - Katarzyna Czernecka tel. wew. 340
Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
- Anna Wójcik  tel. wew. 280
Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej wraz z Klubem Integracji Społecznej- Monika Wróbel tel. wew. 366
Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - Agnieszka Zaremba tel. wew. 350
Dział ds. Rehabilitacji Społecznej - Beata Nowicka tel. wew. 330
Dział Pomocy Środowiskowej - Ewelina Marcinkowska tel. wew. 360
Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu - 571332261
Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1 - Jolanta Machaj tel. 571332260
Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2 - Ewa Szczepara tel. 571332275
Zespół ds. Pracy Socjalnej - Anna Seweryn tel. 571332290
Zespół ds. Środowiskowej Pracy Socjalnej - Agnieszka Szczerba tel. 571332316
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Izabela Walotek tel. 571332334
Zespół ds. Asysty - tel. 572703002
Zespół ds. Bezdomności - Joanna Król tel. 571332390

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Monika Jagodzińska - Dudek
ul. 3-go Maja 22
tel. (32) 262 86 31
571 332 380

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności  - Barbara Makola
tel. (32) 261 72 12
571 332 370

Schemat organizacyjny